Health 4.0 Startup Zone

Yenilikçi Sağlık Teknolojileri Geliştiren Firma ve Bilim İnsanlarını Buluşturan Alan

Sağlık teknolojileri hastalar, doktorlar ve sağlık kuruluşları açısından radikal şekilde değişim gösteriyor. Yarının tıbbı sandığımızdan daha yakınımızda. Geleceğin tıbbı daha yenilikçi, daha yaratıcı, daha hasta odaklı, daha dijitalleşmiş ve daha sürdürülebilir olacaktır. Bunlar, yarına ulaşmak için üstesinden gelmemiz gereken en önemli değişim noktalarıdır. Bildiğimiz sağlık hizmetlerinin sonuna yaklaştığımız günümüzde, teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin sağlık hizmetleri sunumuna yansımasının getirdiği değişim çok hızlı yaşanıyor. Takip eden ve uyum sağlayan olmanın ötesine geçerek gelecekte değişimi gerçekleştiren ve yöneten taraf olmak istiyorsak sanayi 4.0’ı ve sağlığa yansımasını iyi anlamak ve değişim sürecinde önlerdeki yerimizi ülke olarak almak zorundayız. Bu nedenlerle HEALTH 4.0 SAĞLIKTA YENİLİKLER KONGRESİ’nin temasını, "Yarının Tıbbına, Bugünden" olarak belirlemiş bulunmaktayız.

Hayatımızın her noktasında olduğu gibi teknoloji ve dijitalleşme sağlıkta da güçlü ve öncü bir başlık olarak karşımıza çıkmış durumda. Bu çerçevede kongremizin dünya genelinde ve ülkemizde sağlık hizmetlerinde dijitalleşme, mobil ve e-sağlık hizmetleri, yapay zeka kullanımı, artırılmış gerçeklik ve 3D uygulamaları, giyilebilir ve taşınabilir tanı ve tedavi cihazları, nanoteknolojinin sağlıkta kullanımı, akıllı ve yeşil hastane uygulamaları, tıp eğitiminde teknoloji ve dijitalleşme, medikal robotikler, mikroçip ve sensör uygulamaları gibi geleceğin önemli konularının uygulamalı sunumlarla tartışılacağı farklı branş doktorları, mühendisler, ilaç sektörü temsilcileri, futuristler, sağlık yöneticileri ve kamu sağlık otoritelerinin katılacağı çok disiplinli bir platform ve kaynak oluşturmasını amaçlamaktayız. Bu amacımız sizlerin değerli katılım ve katkılarınızla gerçekleşecek ve hedefine ulaşacaktır.

Yenilikçi Sağlık Teknolojileri Geliştiren tüm firma ve bilim insanlarını Health 4.0 Startup Zone'a katılmaya davet ediyoruz.

Gökçe YARAŞAN
...

Gökçe YARAŞAN

Health 4.0

gokce.yarasan@doktorclub.com