* Bilimsel kurul üyelerimiz soyadına göre alfabetik sıra ile listelenmiştir.
Prof.Dr. SEMİH BASKAN

Prof.Dr. SEMİH BASKAN

Okan Universitesi
Tıp Fakültesi Dekanı

Dr.Öğr.Üyesi Emin Aksoy

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Tıp Mühendisliği

Prof.Dr.Orhan Alankuş

Okan Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü

Prof.Dr.Tayfun Aybek

Özel TOBB ETÜ Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Selim Badur

GSK
Gelişmekte Olan Ülkeler Aşı Bilimsel Direktörü

Prof.Dr.Bülent Bayraktar

İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Spor Hekimliği

Prof.Dr.Meral Beksaç

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı

Prof.Dr.Semih Bilgen

Okan Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Mehmet Melih Bulut

Danışman

Prof.Dr.Alp Can

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı

Prof.Dr.N.Zafer Cantürk

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekim

Prof.Dr.Yusuf Şükrü Çağlar

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji ABD Başkanı

Mustafa Daşcı

Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği, TÜDER
Yönetim Kurulu Başkanı

Dr.Ümit Dereli

AİFD
Genel Sekreter

Doç.Dr.Yeşim Doğrusöz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Uzm.Ecz.Vedat Eğilmez

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, İEİS
Kamu ve Akademik İlişkiler Danışmanı

Prof.Dr. Y. Murat Elçin

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
Biovalda Sağlık Teknolojileri A.Ş. Kurucusu

Prof.Dr.Osman Eroğul

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği

Prof.Dr.Çetin Erol

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji ABD

Prof.Dr.Sevim Güllü

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalikları

Doç.Dr.Murat Gültekin

Hacettepe Üniv. Tıp Fak.
Kadın Hast. ve Doğum ABD
Jinekolojik Onkoloji Kliniği

Prof.Dr.Ayişe Karadağ

Koç Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Abut Kebudi

Okan Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi

Prof.Dr.Fahrettin Keleştemur

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı,TÜSEB
Başkan

Prof.Dr.Mithat Kıyak

Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Burak Kunduracıoğlu

Fenerbahçe Spor Kulübü
Spor Hekimliği

Prof.Dr.Işıl Aksan Kurnaz

Gebze Teknik Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Prof.Dr.Tezer Kutluk

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Onkolojisi

Dr.Kamil Nas

Türk Macar İşadamları Derneği
Genel Sekreter

Doç.Dr. Haluk Özsarı

Acıbadem Universitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Şükrü Öztürk

İç Hastalıkları
Tıbbi Genetik

Prof.Dr.Cengizhan Öztürk

Boğaziçi Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

Prof.Dr.Rana Sanyal

Boğaziçi Üniversitesi
Kimya Bölümü

Prof.Dr.Süleyman Sevinç

Dokuz Eylül Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği

Prof.Dr.Haydar Sur

Üsküdar Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Dr.Cenk Tezcan

Futurist

Prof.Dr.Ahmet Türkçapar

Genel Cerrahi

Dr.Öğr.Üyesi Leyla Türker Şener

İstanbul Üniversitesi TETLAB
Kurucu, Yonetici

Prof.Dr.Tayfun Uzbay

Üsküdar Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Serhat Ünal

Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.

Prof.Dr.Necmettin Ünal

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Cihat Ünlü

Acıbadem Sağlık Grubu
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr.Öğr.Üyesi Onur Yarar

Okan Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof.Dr.Karamehmet Yıldız

Erciyes Üniversitesi
Rektör Yardımcısı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Prof.Dr. SEMİH BASKAN

Prof.Dr. SEMİH BASKAN

Okan Universitesi
Tıp Fakültesi Dekanı

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Yıldır Atakurt

Prof. Dr. Yıldır Atakurt

Okan Universitesi
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Kongre Başkan Yardımcısı

Dr. Hamza GEMİCİ

Dr. Hamza GEMİCİ

Doktorclub

Bilimsel Sekreterya

Gökçe Yaraşan

Gökçe Yaraşan

Doktorclub

Işıl Vergili

Işıl Vergili

Doktorclub

<br><br>Dr. Murat ToktamışoğluDr. Murat Toktamışoğlu

Doktorclub

CENGİZ Alkış

CENGİZ Alkış

SGD Danışmanlık