Hakkımızda

Biz Kimiz?

Sağlık sektöründe etkin, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesini hızlandırmak için yenilikçilerin bir araya geldiği Health 4.0 platformu alanında Dünya’da ilklerden biri olan küresel bir sağlık ağıdır.

Uzun yıllardır sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketiyiz. 15.000 üyesiyle Türkiye’nin en büyük hekim platformu olan Doktorclub.com dan edindiğimiz deneyimler ve bilimsel iş birliktelikleri ile sanayi 4.0 çağına girdiğimiz dönemde ülkemizde Health 4.0 “ Sağlıkta Yenilikler Kongresi’ni” gerçekleştirerek sağlık sektörü paydaşlarını bir araya getirme başarısını gösterdik. Sektörde uzun yıllar deneyimi olan çalışanlarımız ve partnerlerimiz ile ülkemizde sağlık sanayinin gelişimine katkıda bulunmak, teknoloji geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarına destek vermek ve global pazarda rekabet gücü yüksek ürün geliştirme sürecine destek vermek adına Health 4.0 Platformu’nu sağlık sektörümüzün hizmetine sunuyoruz.

Amacımız

Health4.0 Platformu online ortamda sağlık alanında Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına uzmanlık, kaynak ve hedefe yönelik destek sağlayarak sağlık teknoloji ekosisteminde önemli bir boşluğu dolduruyor. Health 4.0’ın amacı, ülkemizdeki sağlık sonuçlarını iyileştirmek için girişimci kapasite oluşturmak ve tıbbi teknoloji yeniliklerini hızlandırmaktır. Health 4.0 sağlık, mühendislik ve iş dünyasındaki yenilikçilerin son kullanıcılarıyla etkileşime girdiği global pazarda rekabet gücü yüksek ürünlerin gelişimine katkıda bulunmak adına çalışmalarını yürütecektir.

Vizyonumuz

Sağlık teknolojileri hastalar, doktorlar ve sağlık kuruluşları açısından radikal şekilde değişim gösteriyor. Geleceğin tıbbı daha yenilikçi, daha yaratıcı, daha hasta odaklı, daha dijitalleşmiş ve daha sürdürülebilir olacaktır. Günümüzde bir fikrin ürüne dönüşmesi pek çok paydaşın işbirliği ve kaynak kullanımı ile gerçekleşmektedir. Kaynak kullanımı ve iş birlikteliğinde erişim önemli bir problemdir. Health4.0 olarak erişimde zaman ve mekan kısıtlılığına çözüm olacağımıza inanıyoruz.

Hedefimiz

Health 4.0 platformu dünya çapında sağlık alanında yenilikler sunmak için birlikte çalışma arzusunda olan akademik, klinik, sağlık sektör şirketleri, yatırımcılar, Kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen ortakların iletişimlerini hızlı, kesintisiz sağlıklı bir ortamda sağlayarak iş birlikteliklerine katkı vermeyi hedeflemektedir.

Hızla değişen çağımızın yaşantımıza etkilerini gözlemlediğimiz bu günlerde ülkemizde endüstri 4.0 değişiminin sağlık sektörüne olan yansımalarına şahit oluyoruz. Ülkemizin hem coğrafi konumu hem de dinamik nüfusu sağlık endüstrisine pek çok fırsat sunuyor. Health 4.0 Platformu olarak öncelikle komşuluğumuzdaki Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ve Avrupa’daki ülkeler ile işbirliğini geliştirmeyi ve İstanbul’u Health 4.0 paydaşlarının buluşma noktası haline getirmeyi hedefliyoruz.