Ulaşılması Zor Endovasküler Yapılar İçin Robotik Sistem

Ulaşılması Zor Endovasküler Yapılar İçin Robotik Sistem


  • Doktorclub
  • 14-01-2020

Kanada'daki Polytechnique Montréal Nanorobotics Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, karmaşık endovasküler yapılarda cerrahların ulaşamadığı noktalara, endovasküler aletleri yönlendirmek için yeni bir yöntem geliştirdiler. Bu teknikte, hasta ve endovasküler alet, manyetik bir alan içerisinde robotik platform kullanılarak hareket ettiriliyor.


Endovasküler cerrahi, çok çeşitli müdahale tiplerinde minimal invaziv yaklaşımların uygulanmasına olanak sağlarken; bazı teknik zorluklara da sahiptir. İnce kateterin, uzun ve kıvrımlı damarlardan ilerletilmesi oldukça zor olduğu için cihazın damarlarda sıkışma riski vardır. Bu nedenle vücudun bazı bölgeleri, damarların karmaşıklığı sebebiyle endovasküler cerrahların geleneksel yöntemlerle çalışmasına uygun değildir.


Bu sorunu gidermek için araştırmacılar, kateteri damarda ilerletmeye yardımcı olarak erişilemeyen alanlara ulaşmayı kolaylaştıracak bir dış kuvvet üzerinde çalıştılar. Bu teknikte, hastayı manyetik alana göre hareket ettirmek için manyetik kateter ucunu etkileyen bir dış manyetik alan ve bir robotik platform kullanılıyor. MRI tarayıcısı manyetik alanı oluşturuyor ve MRI makinesinin içindeki tek biçimli alan yerine dışardaki saçak alanı kullanılıyor.


Araştırmaya katılan araştırmacı Profesör Sylvain Martel, “MRI tarayıcı üreticileri normalde saçak alanını minimuma indirirler. Bizim için bu saçak alanı, mevcut manyetik yönlendirme yaklaşımlarının en iyilerinden bile daha üstün bir çözümü temsil ediyor. Bildiğimiz kadarıyla, bizim araştırmamızla MRI saçak alanı ilk defa tıbbi bir uygulama için kullanılmış oldu.” diyor.


Araştırma ekibi damar içerisinde kateterin yol almasını sağlayan manyetik alanı yönlendirmek için, ağır MRI cihazını hareket ettirmek yerine hastayı hareket ettirmenin daha kolay olacağı sonucuna vardılar. Bunu yapabilmek için, tarayıcının saçak manyetik alanı içine yerleştirilmiş, üzerinde hastanın dayandığı ve hareket ettirilebildiği robotik bir masa kullandılar. Masa, hastayı en iyi şekilde yerleştirmek için kateterin hedefine doğru hareket etmesini sağlıyor. Bu yöntemle, invaziv operasyonların daha güvenli şekilde yapılabilmesi hedefleniyor.


Daha Fazlası