Lyme Hastalığının Hızlı Teşhisi İçin Mikroakışkan Cihaz

Lyme Hastalığının Hızlı Teşhisi İçin Mikroakışkan Cihaz


  • Doktorclub
  • 14-01-2020

Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, Lyme hastalığını 15 dakika içinde tanıyabilen bir mikroakışkan cihaz geliştirdiler. Cihaz, erken evre Lyme hastalığı sırasında mevcut olan antikor biyobelirteçlerinin tanımlanmasında özellikle etkili ve enfeksiyon vakalarının erkenden tespit edilmesinde yararlı olacağına dair umutları artırıyor.


Enfekte keneler tarafından yayılan Lyme hastalığı son derece yaygın. Her yıl yaklaşık 300 bin Amerikalının bu hastalığa yakalandığı ve tedavi edilmezse ciddi nörolojik ve kardiyak problemlere neden olabildiği biliniyor. Hastalığın tespit edilmesi zor, çünkü erken evredeki semptomların çoğu başka hastalıkların semptomlarına benziyor.


Hastalığın erken teşhis edilmesi tedavisi açısından çok önemli, ancak varolan tanı yöntemleri hantal ve zahmetli. Ayrıca, varolan tanı testlerinin Lyme hastalığının erken semptomlarını belirlemedeki doğruluğu oldukça düşük. Bu sorunları çözmek için Columbia’lı araştırmacılar, Lyme hastalığı için doktorun muayene sırasında kullanabileceği ve sadece 15 dakika içinde tanı koyabileceği bir mikroakışkan test geliştirdiler.


Araştırmaya katılan araştırmacılardan Sam Sia, “Bulgularımız Lyme hastalığı tanısının, hızlı nicel sonuçlar sağlayabilen mikroakışkan bir formatta yapılabileceğini göstermesi açısından bir ilktir. Testimiz doğrudan doktor muayenesi sırasında, kolayca kullanılabilir şekilde tasarlandı.” diyor.


Yeni tahlil, hasta numunelerinde üç Lyme hastalığı belirteci tespit ediyor ve geleneksel Lyme tespit tahlillerinden daha fazla hassasiyet gösteriyor. Cihaz aynı zamanda erken evre Lyme hastalığını tespit etmekte de daha başarılı. Kişinin Lyme hastalığına yakalanmasından sonraki ilk birkaç hafta içinde kanda bulunan antikorlar bu yöntemle tespit edilebiliyor.


Daha Fazlası