Transkraniyal Manyetik Uyarım Çalışma Belleğini Geliştiriyor

Transkraniyal Manyetik Uyarım Çalışma Belleğini Geliştiriyor


  • Doktorclub
  • 16-07-2019

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, manyetik beyin uyarımının çalışma hafızasını geliştirmeye yardımcı olabileceğini keşfettiler. Üzerinde çalıştıkları Transkraniyal Manyetik Uyarım’ın (rTMU), her yaştan yetişkinin hafıza görev performansını artırdığını buldular. Alzheimer’lı kişilerin 2050 yılına gelindiğinde şimdikinden iki kat fazla olacağı göz önüne alındığında, rTMU hafızayı geliştirmeye yardımcı olacak potansiyel bir terapi şekli olabilir.


Araştırmacılar, beynin belirli bir bölgesindeki nöronları depolarize etmek için yüksek yoğunluklu manyetik darbeler kullanan, ticari olarak temin edilebilen bir transkraniyal manyetik uyarım cihazı kullandılar. TMU, depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk dahil, psikiyatrik bozukluğu olan bazı hastalarda zaten kullanılıyordu; ancak uygulama alanlarının daha geniş kapsamlı olduğu fark edildi.


Çalışma, sağlıklı genç yetişkinlerden (18-35 yaş arası) ve sağlıklı yaşlı yetişkinlerden (60-80 yaş arası) oluşan bir kohortu içeriyor. Katılımcılar “gecikmeli yanıt alfabeleştirme çalışması (DRAT)” olarak adlandırılan bir hafıza görevi gerçekleştirirken rTMU uyarımına maruz bırakıldı. Bu işlem birden fazla kez laboratuvar ortamında tekrar edildi. DRAT esnasında katılımcılara birkaç harf gösterildi ve katılımcıların harfleri alfabetik sırayla tekrar etmeleri istendi. Araştırmacılar, DRAT görevini gerçekleştirirken rTMU uyarımına maruz kalan hem genç hem de yaşlı yetişkinlerin, uyarım almayanlardan daha iyi performansa sahip olduğunu buldular.


Araştırma yazarlarından Simon W. Davis, “Genel kanının aksine, yaşlanan beyinler geçmiş olayları hatırlama ve bu bilgileri esnek bir şekilde kullanma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip. Çalışmamızda uygulanan beyin uyarımı, yaşlı yetişkinlerin en az genç yetişkinler kadar bu sistemden fayda sağladığını gösteriyor.” diyor.


Daha Fazlası