BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Özeti Göndermek İçin Tıklayınız


Bildiri özeti göndermek hakkında daha fazla bilgi için Tuğba Aşkın Hanım'a ulaşabilirsiniz :
tugba.askin@majorgroup.orgBildiri Gönderimi
Bildiri Sunumları Dili: Türkçe
Bildiri Sistemi Kapanışı: 1 Ağustos 2018
Bildiri Sonuçlarının İlan Edilmesi: 1 Eylül 2018
Bildiri Gönderme Koşulları: Health 4.0 Sağlıkta yenilikler kongresinde bildirilerin sunumları Türkçe olarak yapılacaktır. Kongre için bildiri özetleri sadece bu sitede yer alan form aracığı ile kabul edilecektir. E-posta ya da posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. Gönderilen çalışmalar Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilecek ve kabul edilen bildiriler kongre sırasında Elektronik Poster Sunumu olarak sunulacaktır. Bildiri Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve uzmanlık alanını değiştirme hakkına sahiptir. Sunum için kabul edilen çalışmaların birinci yazarına Ağustos 2018 ayı içerisinde bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini belirten "kabul yazısı" gönderilecektir.

Görselliğin daha fazla ilgi çekici olduğu gerçeğinden hareketle sizlerden özellikle video içeren bildiriler talep ediyoruz. Bilimsel, teknik ve görsel açıdan yeterli bulunan bildiriler sözel bildiri olarak kabul edilirse salonda konuşmacı tarafından, poster olarak kabul edilirse poster alanında kurulacak olan elektronik stantlarda sunulacaktır.

Bildiri özeti formunda sizden istenilen tüm alanları düzgün şekilde doldurmalısınız. Özellikle özetinizi gönderdikten sonra, düzenleme yapabilmeniz için gerekli olan şifrelerin tarafınıza ulaşabilmesi için E-POSTA adresinizi doğru girmeye özen gösteriniz.

Bildiri başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır. Bildiri özetiniz 300 kelimeyi geçmemelidir. MS Word Programında 11 Punto ve Arial fontunda yazılmış olan bildirinizi kopyalayarak forma yapıştırmanız yeterlidir. (A4 sayfayı aşmayacak şekilde) Özetinizin yarım kalmaması ve hatalı olarak kaydolmaması için bu konuya dikkat ediniz. Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir. Araştırmacıların (varsa) herhangi bir finansal bağlantısı açıklanmalıdır. Online başvuru formunun doldurulması süresince, araştırmacı otomatik olarak, aşama aşama yönlendirilecektir. Güvenlik sebebiyle, doldurulan bildiri formunun bir çıktısı alınarak, saklanmalıdır.

Çalışmaların bildiri özetleri; GİRİŞ / AMAÇ, GEREÇ ve YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA / SONUÇ düzeninde, olgu sunumu bildiri özetleri GİRİŞ / AMAÇ, OLGU, TARTIŞMA / SONUÇ düzeninde yazılmalı ve bölümlendirilmelidir.

Özetinizi forma istenildiği şekilde giriniz. Yazar adlarını ve kurumlarını bildiri metninin girileceği kutulara KESİNLİKLE yazmayınız.

Bildiri özeti göndermek için son tarih 1 Ağustos 2018’dir. Bildiri özet formu kullanıcı bazında üyelik gerektirir. Eğer daha önce bir üyelik hesabınız yoksa, formu doldurarak yeni bir hesap açtırabilirsiniz. Hesabınız gireceğiniz e-posta adresine aktivasyon linki gönderecektir. Bu link bazı e-posta adreslerinde spam algılanmaktadır. Lütfen bu durumu göz önünde bulundurunuz.

Birden fazla bildiri özeti gönderecekseniz, göndereceğiniz bu bildirileri de aynı hesap altından göndermelisiniz.

Video içeren bildirilerde 5 dakikayı geçmeyen video eklenecektir. Bildirinin amaç, içerik açıklaması, tartışma ve sonuç kısımları toplam 200 kelimeyi aşmayacaktır (video içermeyen bildiriler için 300 kelimeye kadar çıkılabilir). Videodaki hastanın görsel kaydı konusunda da onamının olması etik zorunluluktur. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.

Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır. Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda sunacak olan yazarın veya birinci yazarın, bildiri son gönderme tarihi olan 25 Eylül 2018 tarihinden önce, kongre kaydını yaptırmış olması zorunludur.

Kabul edilen bildiriler, kabul yazısı gönderildikten sonra geri çekilemez. Sunulmak üzere kabul edilen ancak sunul(a)mayan posterler "sunulmayan bildiriler" başlığı ile kongre bitiminde kongre ve dernek web sitelerinden ilan edilecektir.

Kongrede bildiri sunumlarını sözel olarak yapacak olan kongre katılımcılarımızın sunumlarını, programda belirtilen sunum günlerinden en az bir gün önce, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir. . Sözel sunumlar için belirlenen süre, 8 dakika sunum ve 2 dakika tartışma olmak üzere toplam 10 dakikadır.